Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

They promote BitShares even on the streets !!!

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

#5 2015: The year of the decentralized bitcoin exchange

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Stable BitAssets by BitShares - BitUSD, BitGold and many more