Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Περί χαράγματος και ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ • Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ !!!

Η Κάρτα του Πολίτη είναι σίγουρα απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και του ΔΝΤ;

Εικόνα

σχόλιο ID-ont: http://id-ont.blogspot.com/ Επιχειρήματα, επιχειρήματα, επιχειρήματα υπέρ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από την ΕΕ και της συνεπακόλουθης ηλεκτρονικής ταυτότητας (διαβάστε κατωτέρω αναλυτικά την ανακοίνωση).

Το γεγονός ότι δημιουργείται μια πανοπτική Ευρωπαϊκή Διοίκηση (κατ'αναλογία της πανοπτικής Δημόσιας Διοίκησης που λέει ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων κος Καμίνης http://id-ont.blogspot.com/2010/11/2008.html), που θα παρακολουθεί με το πάτημα ενός κουμπιού ανθρώπους και επιχειρήσεις είναι αμελητέο πρόβλημα; Άραγε η ίδια η ΕΕ έχει το βίτσιο να παρακολουθεί τους πάντες ή εξωθεσμικά συμφέροντα σπρώχνουν την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση;

Η εμφάνιση μιας τρύπας ασφαλείας στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τι διαρροές στοιχείων μπορεί να προκαλέσει και πόσα από τα κατωτέρω επιχειρήματα θα καταρρίψει σαν τραπουλόχαρτα εν ριπή οφθαλμού;

Έχετε αναρωτηθεί ότι εκεί που μας πηγαίνουν, μπορεί να μας φτάσουν σε τέτοιο σημείο, που κάποια μέρα θα λαχταράμε την ... γραφειοκρατία, προκειμένου να έχουμε την ελευθερία μας;

Όσον αφορά την πιθανή εμπλοκή του ΔΝΤ στην Κάρτα του Πολίτη ας δούμε μερικά στοιχεία:


Διαβάζουμε στο Μνημόνιο:

«4. Ενέργειες για τον τέταρτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ώς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2011)
i. Δημοσιονομική προσαρμογή Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2011 σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού. Η πρόοδος θα εξετάζεται βάσει των (σωρευτικών) ανώτατων ορίων ελλείμματος που περιλαμβάνονται στο ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΜΣ) ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές ρυθμίσεις Το κοινοβούλιο να υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού πλαισίου, σύμφωνα με το υπόμνημα αυτό. iii.
Διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης»
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&c ... id=4573046

Απευθυνόμενος το Σάββατο 18/12/2010 στους βουλευτές του κόμματος του ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στους πέντε άξονες της κυβερνητικής πολιτικής έως το 2013:
Ο πρώτος είναι:
Αλλαγές στο Κράτος και τη Δημόσια Διοίκηση,με την υιοθέτηση ενός νέου Πειθαρχικού Κώδικα για το Δημόσιο,της κάρτας του πολίτηκαι την εφαρμογή νέου ενιαίου μισθολόγιου.
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231071432
Βλέπετε άραγε καμιά χρονική συσχέτιση μεταξύ του μνημονίου και της ομιλίας του κου Πρωθυπουργού; Βλέπετε κάποιο μέτρο (Κάρτα του Πολίτη) που είναι ενταγμένο στην γενική κατευθυντήρια γραμμή του Μνημονίου για το πρώτο τρίμηνο του 2011; Δεν φαίνεται εκ πρώτης να υποδεικνύει το Μνημόνιο γραπτώς τα συγκεκριμένα μέτρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση καθορίζει τον στόχο και η κυβέρνηση υλοποιεί με συγκεκριμένα μέτρα τον συμφωνηθέντα στόχο.... Μπορεί όμως να είναι προφορική εντολή ή το παίζουμε πιο καλοί από ότι μας ζητήθηκε;

Τα συμπεράσματα δικά σας !!!


Διαβάστε επίσης την ανακοίνωση της ΕΕ:

Ψηφιακό Θεματολόγιο: το σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση θα διευκολύνει την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε τα κύρια σημεία ενός φιλόδοξου προγράμματος συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών για την επέκταση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι αρχές αυτές μέσω διαδικτύου. Στο νέο σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση προβλέπονται 40 ειδικά μέτρα στο διάστημα της επόμενης πενταετίας, με σκοπό να διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές διευκολύνσεις όταν, για παράδειγμα καταχωρίζουν μια επιχείρηση σε μητρώα, υποβάλλουν αίτηση και αποκτούν δικαιώματα πρόσβασης σε κοινωνική ασφάλιση και παροχές υγείας, εγγράφονται σε πανεπιστήμιο ή υποβάλλουν προσφορά για την παροχή εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε δημόσιες διοικήσεις. Η προώθηση της ηλε-διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να επιτρέψει στις δημόσιες αρχές να προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικότερο σε καιρούς δημοσιονομικών περιορισμών. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, το σχέδιο αποτελεί θεμελιώδες σκέλος τουΨηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, http://ec.europa.eu/information_society ... dex_en.htm
το οποίο στοχεύει στην επίτευξη, έως το 2015, αύξησης στη χρήση υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης, από το 50% των πολιτών και από το 80% των επιχειρήσεων (βλ. IP/10/581, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct ... anguage=en
MEMO/10/199 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct ... anguage=en
και MEMO/10/200) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct ... anguage=en
Το νέο σχέδιο δράσης βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε με τοευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση http://ec.europa.eu/information_society ... n_acte.pdf
(βλ. IP/06/523).
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct ... anguage=en

Η αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Neelie Kroes δήλωσε: «Το σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση θα συμβάλει ώστε οι δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών & επικοινωνιών για παροχή καλύτερων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας και βελτιώνοντας τη ζωή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις χάρη σε καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.»

Στους συγκεκριμένους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου συγκαταλέγονται:
αύξηση της χρήσης υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης από το 50% των πολιτών της ΕΕ και το 80% των επιχειρήσεων της ΕΕ έως το 2015, και
διασφάλιση ότι ορισμένες καίριας σημασίας δημόσιες υπηρεσίες θα διατίθενται ηλεκτρονικά, ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να ιδρύουν και λειτουργούν μια επιχείρηση από οποιοδήποτε σημείο στην ΕΕ, ανεξάρτητα από την αρχική τους γεωγραφική θέση, και έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν ευκολότερα να σπουδάζουν, να εργάζονται, να διαμένουν και να συνταξιοδοτούνται οπουδήποτε στην ΕΕ.
Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση έχει ως στόχο να στηρίξει τη μετάβαση σε μια νέα γενεά ανοικτών, ευέλικτων και αδιάλειπτων υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο στοχεύει στο να λειτουργούν οι υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εξίσου καλά όπως στη χώρα τους, και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι χρήστες να μπορούν να διαμορφώνουν με ενεργό συμμετοχή τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.
Οι εθνικές κυβερνήσεις θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης, ενώ η ευθύνη της Επιτροπής θα έγκειται κυρίως στη βελτίωση των όρων ανάπτυξης διασυνοριακών υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης. Αυτό περιλαμβάνει την καθιέρωση προϋποθέσεων, όπως διαλειτουργικότητα, ηλ-υπογραφές και ηλε-ταυτοποίηση.
Τα μέτρα του σχεδίου δράσης εμπίπτουν σε τέσσερεις κατηγορίες:

Ενδυνάμωση των χρηστών:
* υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών

*συνεργατική παραγωγή υπηρεσιών π.χ. με τη χρήση τεχνολογιών Web 2.0

*περαιτέρω χρηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της οδηγίας για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα– βλ. IP/10/1103)
βελτίωση της διαφάνειας

*συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής
Εσωτερική αγορά:
*αδιάλειπτες υπηρεσίες για επιχειρήσεις
κινητικότητα προσώπων
*υλοποίηση διασυνοριακών υπηρεσιών σε ενωσιακή κλίμακα

Απόδοση και αποτελεσματικότητα δημόσιων διοικήσεων:

*βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών (π.χ. ηλεκτρονικές προμήθειες, ταχύτερη επεξεργασία αιτήσεων)
*μείωση του διοικητικού φόρτου
*πράσινη διακυβέρνηση (π.χ. ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, βιντεοσυνεδριάσεις αντί για υπηρεσιακές μετακινήσεις)

Πρόβλεψη προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της ηλε-διακυβέρνησης:

*ανοιχτές προδιαγραφές και διαλειτουργικότητα (π.χ. εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας)
*εξασφάλιση βασικών καταλυτικών παραγόντων (π.χ. αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλ-υπογραφές, πρόταση για πανενωσιακή αμοιβαία αναγνώριση της ηλε-ταυτοποίησης και της ηλε-βεβαίωσης γνησιότητας)

Συγκεκριμένα παραδείγματα μέτρων του σχεδίου δράσης περιλαμβάνουν:

*υλοποίηση εφάπαξασφαλούς (σχόλιο ID-ont: ποια ασφάλεια, η ανύπαρκτη; αυτή που έχουν όλα τα άλλα συστήματα που τα έχουν διαλύσει οι hackers;) καταχώρισης δεδομένωνστην κυβέρνηση (για να μην υπάρχει ανάγκη παροχής των ίδιων πληροφοριών πολλές φορές σε διαφορετικά κλιμάκια της κυβέρνησης) *ανάπτυξη χρήσης εθνικών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων («eID») σε ενωσιακή κλίμακα, (σχόλιο ID-ont: "Κάρτα του Πολίτη" λέγεται αυτό στα Ελληνικά) για εξομάλυνση διασυνοριακών διαδικασιών, όπως ίδρυση εταιρίας στο εξωτερικό, μετοίκηση ή έναρξη εργασίας στο εξωτερικό, ηλεκτρονικός διακανονισμός της σύνταξης εάν συνταξιοδοτηθείτε σε άλλη χώρα ή εγγραφή σε ξένη σχολή ή πανεπιστήμιο
*δυνατότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν, σε πραγματικό χρόνο, την πρόοδο των συναλλαγών τους με την κυβέρνηση, χάρη σε περισσότερη διαφάνεια και ανοιχτές διαδικασίες
*προσαρμογή υπηρεσιών στις ανάγκες του πελάτη για να υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, όπως κατοχύρωση της ασφαλούς και ταχείας ψηφιακής παράδοσης εγγράφων και πληροφοριών
*διάθεση δεδομένων για περαιτέρω χρήση από τρίτα μέρη
ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν νέες δημόσιες υπηρεσίες και εφαρμογές, όπως χάρτες για συστήματα πλοήγησης ή εφαρμογές ταξιδιωτικών πληροφοριών.
Tο σχέδιο δράσης αξιοποιεί την επιτυχία μεγάλης κλίμακας πιλοτικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ στις διασυνοριακές υπηρεσίες με οδηγό τα υπό διεξαγωγή ενωσιακά έργα STORK, PEPPOL, SPOCS και epSOS(βλέπε MEMO/10/680), http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct ... anguage=en
με στόχο τη διευκόλυνση, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, της πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ένωση.
Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής στο αίτημα των κρατών μελών για από κοινού χάραξη πολιτικής για την ηλε-διακυβέρνηση στην ΕΕ, όπως περιγράφεται στην υπουργική δήλωση του 2009 στο Malmö, σχετικά με την ηλε-κυβέρνηση(IP/09/1738).
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct ... anguage=en

Περισσότερες πληροφορίες:
MEMO/10/681 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct ... anguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct ... anguage=en

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση στο διάστημα 2011-2015
http://ec.europa.eu/information_society ... n_acte.pdf

Malmö Ministerial Declaration on eGovernment press release
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct ... anguage=en

Διάσκεψη για την ηλε-διακυβέρνηση 'Lift Off Towards Open Government' http://www.opengov2010.be/
Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα 2006-2010 για την ηλε-διακυβέρνηση http://ec.europa.eu/information_society ... dex_en.htm

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη http://ec.europa.eu/information_society ... dex_en.htm

Έργο STORK – (Secure Identity Across Borders Linked, ασφαλής ταυτότητα εκατέρωθεν συνδεδεμένων συνόρων)
https://www.eid-stork.eu/
Έργο PEPPOL – (Pan-European Public Procurement Online, επιγραμμικές πανευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις)
http://www.peppol.eu/

Έργο SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-border Services, απλές επιγραμμικές διαδικασίες για διασυνοριακές υπηρεσίες)
http://www.eu-spocs.eu/

έργο epSOS (Smart Open Services for European Patients, έξυπνες ανοιχτές υπηρεσίες για ευρωπαίους ασθενείς)
http://www.epsos.eu/

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct ... anguage=en


Αναρτήθηκε από Προσωπικά Δεδομένα στις 4:35 μ.μ. Ετικέτες RFID, διαρροές δεδομένων, Κάρτα του Πολίτη, φακέλωμα

ΠΗΓΗ http://id-ont.blogspot.com/2010/12/blog-post_19.html
Στατιστικά: Δημοσιεύτηκε από βασίλειος — Κυρ Δεκ 19, 2010 6:55 pm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου