Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Ήσαστε ικανοί να επιβληθείτε στον εαυτό σας με νηστεία?


ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
1. Τετάρτες καὶ Παρασκευὲς ὅλου τοῦ ἔτους.
2. Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ (ἀπὸ Καθαρὰ Δευτέρα μέχρι Μεγάλο Σάββατο).
3. Ἁγίων Ἀποστόλων
4. Δεκαπενταύγουστου
5. Τεσσαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων.
  Τηροῦμε ἐπίσης αὐστηρὴ νηστεία (χωρὶς λάδι) τὶς ἡμέρες:
  5 Ἰανουαρίου
  29 Αὐγούστου
  14 Σεπτεμβρίου
  24 Δεκεμβρίου
ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
  Α. Κατάλυσις εἰς πάντα
1. ἀπὸ 25 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ἰανουαρίου, πλὴν τῆς 5ης Ἰανουαρίου
2. τὴν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Τριωδίου
3. τὴν Διακαινήσιμο ἑβδομάδα
4. τὴν ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (μετὰ τὴν Πεντηκοστή)
  Β. Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Τυροφάγου καταλύουμε τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ κρέας (λευκὴ νηστεία).
  Γ. Κατάλυσις ἰχθύος
       Ὅταν οἱ παρακάτω ἑορτὲς πέσουν σὲ ἡμέρα Τετάρτη ἢ Παρασκευὴ τότε καταλύουμε ψάρι.
  — 7 Ἰανουαρίου
  — 2 Φεβρουαρίου
  — 25 Μαρτίου
  — 24 Ἰουνίου
  —29 Ἰουνίου
  —6 Αὐγούστου
  —15 Αὐγούστου
  —8 Σεπτεμβρίου
  — 14 Νοεμβρίου
  — 21 Νοεμβρίου
  Δ. Κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου
       Ὅταν οἱ παρακάτω γιορτὲς πέσουν Τετάρτη ἢ Παρασκευὴ τότε καταλύουμε κρασὶ καὶ λάδι.
  —11,16,17,18,20,22,25,27,30 Ἰανουαρίου.
  —8,10,17,24 Φεβρουαρίου.
  — 9,26 Μαρτίου.
  — 23,25,30 Ἀπριλίου.
  — 2,8,15,21,25 Μαΐου.
  — 8,11,30 Ἰουνίου.
  —1,2,17,20,22,25,26,27 Ἰουλίου.
  —31 Αὐγούστου.
  —1,6,9,13,20,23,26 Σεπτεμβρίου.
  —6,18,23,26,28 Ὀκτωβρίου.
  —1,8,12,13,16,25,30 Νοεμβρίου.
  — 4,5,6,9,12,15,17,20 Δεκεμβρίου.
       Ὅλα τὰ Σάββατα καὶ τὶς Κυριακές τοῦ ἔτους δὲν ἐπιτρέπεται νηστεία ἀπὸ λάδι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Μεγάλο Σάββατο.
       Κατὰ τὴν Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς καταλύουμε τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες ψάρι.
       Κατὰ τὴν Νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἀπὸ τὶς 21 Νοεμβρίου μέχρι τὶς 17 Δεκεμβρίου καταλύουμε ἐκτὸς Τετάρτης καί Παρασκευης ψάρι.

imparamythias.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου